Fenistil 4mg

Fenistil

  • Scientific Name: Dimethindene 4mg. im. , iv .
  • Dosage: 4mg
  • Type: Ampoules

مصر السعودية الكويت عمان الامارات